Archív značky: 6 mužov

Psoriáza

OBSAH: Hra má dve línie. Jednou je šestica kamarátov alebo kolegov, ktorí riešia rôzne, často nezmyselné situácie. Druhá línia sú vety, slová, slabiky a hlásky, ktoré sa prednášajú bez akejkoľvek súvislosti alebo významu. Tieto dve línie sa striedajú. Na začiatku kolegovia rozprávajú monológy o tom, čo ich v živote zaujíma, a na záver diskusie skonštatujú, že sa nikam nedostali. Vzápätí sa prenesieme na železničnú stanicu, k okienku s lístkami, a situácia končí v tanečnej škole. Potom nasleduje akési hodnotenie, čoho, to sa však nedozvieme. (viac…)

Brigáda

OBSADENIE: 6 mužov

MAJSTER: Chlapi, tu je to. Treba vykopať kanál 10 metrov dlhý, 2 metre do hĺbky. Je to jasné? Bohužiaľ, statik nám nepovolil zbíjačku, takže všetko pôjde ručne. Vezmite si krompáče a lopaty. Ale chlapi, máte na to iba 6 hodín, tak sa snažte. Po vás príde iná partia položiť potrubie, zajtra večer to musí byť zasypané. Chlapi, peniaze dostanete hneď po šichte, takže si môžete po robote vypiť. Však Gusto. (viac…)