Platby za hry

Vítam Vás na mojej stránke divadelnetexty.sk. Stránka je opäť trochu zmenená a myslím, že aj vylepšená. Hry nie sú usporiadané podľa rozsahu (krátke, stredné, dlhé) ale podľa toho, pre akú vekovú kategóriu hercov sú určené: hry pre deti, pre mládež, pre dospelých a samostatnou zložkou sú monodrámy. Scénky zostávajú nezmenené.
Pribudlo aj osem nových hier. Dobrou pomôckou sa ukázali aj „značky“, ktoré Vám pomôžu nájsť hru na základe určitého počtu hercov alebo herečiek. Je to veľmi praktická vec.
Niektoré hry určené pre mládež, sú vhodné aj pre dospelých a naopak. V kategórii „monodrámy“ sú niektoré hry, kde sú dve postavy, avšak druhá postava má tak málo textu, že som tieto hry taktiež zaradil medzi monodrámy. Označenie „monodrámy“ nabáda k tomu, že pôjde o vážne hry, avšak opak je pravdou. Väčšinou sú to komédie.
Verím, že Vás tieto úpravy potešia a inšpirujú pri výbere vhodného textu pre vaše divadelné súbory. A ešte jedna dobrá správa: dnes, keď všetko zdražuje, my ceny nemeníme.

Platby za texty:
– krátke hry (3 – 10 strán) – 20 eur
– stredné hry (11 – 20 strán ) – 30 eur
– dlhé (21 a viac strán) – 40 eur
– metodická príručka – 10 eur.

Scénky sú zadarmo. Každá hra aj metodika má ukážku, na základe ktorej, ak sa Vám bude páčiť, si ju vyberiete a po zaplatení poplatku Vám hru alebo metodiku pošleme v elektronickej podobe. Zaplatením poplatku získavate automaticky právo na inscenovanie hry a jej verejné produkovanie, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Jediné čo nesmiete – text hry predať inému divadlu.

Tieto podmienky platia pre učiteľov, režisérov a hercov základných škôl, základných umeleckých škôl, konzervatórií, vysokých škôl, amatérskych a ochotníckych súborov, občianskych združení a malých divadielok.

Avšak veľké profesionálne kamenné divadlá môžu hry uvádzať len na základe autorského zákona, t.j. cez literárnu agentúru LITA.
Milí priatelia, dúfam, že Vás moje texty oslovia a budú pre Vás inšpiráciou do ďalšej divadelnej práce. Prajem Vám veľa tvorivých síl a úspechov.

Vlado Mores