Nové texty

Blúzka

OBSADENIE: 2 dievčatá

(V strede javiska dve stoličky vedľa seba. Na scénu prichádza C s knihou. Vpredu sa zastaví.)
C. (K divákom.) Každodenný život nám prináša chvíle všedné i tie nečakané. Je na každom z nás, akou mincou sa odmeníme okamihu, čakajúc na následky udalostí, či idúc pomaly vpred, v ústrety kolobehu náhod. Môže to byť chvíľa, kedy nastavíme dlaň, s pohľadom sklopeným nemohúco k zemi, alebo s hrdo vztýčenou tvárou a čistým zrakom, otvoríme svoje srdce prchavým začiatkom pravdivých dní. (viac…)

Agentúra

OBSADENIE: 2 ženy, 1 muž

DIEVČA: Čauko.
ONA: Dobrý deň. Prajete si?
DIEVČA: Chcem byť herečka.
ONA: Akože vy?
DIEVČA: Akože ja. Nejaký problém? (viac…)